Modulatory przepływu
aortalne i obwodowe


Multilayer Flow Modulator ( MFM® ) z systemem wprowadzającym. Urządzenie zaprojektowane jest do endowaskularnego zaopatrywania tętniaków następujących odcinków aorty:  aorta wstępująca, łuk aorty, aorta zstępującą oraz aorta brzuszna z zachowaniem naczyń odchodzących od worka tętniaka tj. między innymi pnia ramiennogłowowego, tętnicy szyjnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej, tętnic międzyżebrowych tylnych oraz naczyń trzewnych. Dostępny jest również system o takim samym działaniu do zaopatrywania tętniaków tętnic obwodowych.  

Wszystkie urządzenia wielowarstwowego modulatora przepływu (MFM ® ) firmy Cardiatis mają unikalne możliwości, z których korzystają zarówno pacjenci, jak i personel medyczny:

  • Przywrócenie zdrowego laminarnego przepływu krwi
  • Zachowanie drożności tętnic gałęziowych
  • Powstawanie zorganizowanej stabilnej skrzepliny (w myśl linii Zahna)
  • Szybkie wytwarzanie śródbłonka wzdłuż ściany naczynia
  • Skuteczna minimalnie inwazyjna procedura implantacji
Technologia Multilayer Flow Modulator (MFM ® ) stanowi zmianę paradygmatu w leczeniu tętniaków. Od 2009 r. (W przypadku urządzenia peryferyjnego) i 2011 r. (W przypadku urządzenia aortalnego) zaimplantowano ponad 4000 urządzeń MFM ® , co świadczy o silnych osiągnięciach w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Badania kliniczne - niektóre zakończone i opublikowane, niektóre w toku - pokazują również unikalne możliwości MFM ®, jeśli chodzi o zachowanie drożności tętnic gałęzi i zapobieganie poważnym powikłaniom, takim jak niedokrwienie rdzenia kręgowego i niewydolność nerek.


Wybierz interesujący Cię produkt