Zastosowanie

Cechy

Wewnątrzczaszkowy MFM ® z powiązanym systemem cewnikowym posiada potwierdzenie znaku CE. Dedykowany jest do leczenia wewnątrznaczyniowego pacjentów z nieuszkodzonymi tętniakami śródczaszkowymi o morfologii odpowiedniej do naprawy wewnątrznaczyniowej.

  • Fizjologiczna przebudowa i gojenie tętniaka przy zachowaniu drożności naczynia odchodzącego
  • Unikalna struktura i elastyczność umożliwiająca optymalną nawigację