Strona www.endolink.pl przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, którzy stosują wyroby medyczne

(wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) jako profesjonaliści i zawiera reklamę wyrobów kierowanych wyłącznie 

do takich osób. Aby zobaczyć treści znajdujące się na stronie potwierdź, że jesteś profesjonalistą. (jestem osoba wykonującą zawód medyczny lub osobą prowadzącą obrót wyrobami medycznymi)