Zastosowanie

Cechy

Aortic MFM ®  jest obecnie zatwierdzony znakiem CE do leczenia wewnątrznaczyniowego pacjentów z nieuszkodzonymi złożonymi tętniakami aorty (tętniak aorty obejmujący co najmniej jedną tętnicę odgałęzioną) o morfologii odpowiedniej do naprawy wewnątrznaczyniowej.

Aortic MFM ® jest badany klinicznie w celu całkowitego leczenia przewlekłego rozwarstwienia aorty typu B. MFM ® przywraca przepływ w prawdziwym świetle i zapewnia zakrzepicę lub redukcję fałszywego światła, zachowując odpływ gałęzi.

  • Fizjologiczna przebudowa i gojenie tętniaka przy jednoczesnym zachowaniu drożności naczynia i poprawie perfuzji.
  • Rozszerzone końce systemu MFM ®  aorty zapewniają zgodność ze jej ścianą (dobre przywieranie do ściany naczynia) i gwarantują optymalne uszczelnienie zarówno w bliższej, jak i dalszej strefie lądowania, aby uniknąć ryzyka przecieków typu IA i IB.
  • Zgodność ze złożoną anatomią aorty w trudnych obszarach piersiowo-brzusznych
  • Wytrzymałość oparta na wielowarstwowym splocie drutów ze stopu kobaltu