Zastosowanie

Angiodorid to innowacyjny i ekskluzywny wtryskiwacz z dwutlenkiem węgla do obwodowej angiografii interwencyjnej poniżej przepony. Dzięki zautomatyzowaniu procesu podania kontrastu w formie CO2 można bezpiecznie przeprowadzić zabieg bez ryzyka nefropatii indukowanej kontrastem, co pozwala przy okazji na oszczędzenie użycia tradycyjnych środków do kontrastu. Wykorzystanie CO2 zapewnia znaczne korzyści i obniża odsetek powikłań w porównaniu z kontrastem jodowym. Ma również wpływ na skrócenie okresu hospitalizacji pacjenta po przeprowadzonym zabiegu/badaniu z użyciem CO2.
Kontrast w formie CO2 jest zalecanym jako jedyny bezpieczny dla pacjentów:

  • z niewydolnością nerek
  • z podniesionym poziomem kreatyniny >1,5mg/dl
  • ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego eGFR<60ml/min/1,73m2
  • z alergią
  • dla diabetyków
  • z nadciśnieniem tętniczym.


Szczególnie zalecany

EVAR - endowaskularna naprawa tętniaków aorty

Podczas EVAR operatorzy wykonują wiele zdjęć rejonu aorty brzusznej. Pacjenci poddawani tego rodzaju zabiegom często są w podeszłym wieku lub/oraz mają zaburzenia czynności nerek. Dzięki zastosowaniu dwutlenku węgla w zamian standardowego kontrastu możliwe jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia nefropatii, a całkowita ilość użytego jodu może wynosić jedynie kilka milimetrów.Interwencje w tętnicach obwodowych oraz w kończynach górnych i dolnych
Dzięki precyzyjnej iniekcji CO2 przy użyciu Angiodroida operator może zobaczyć wszystkie peryferyjne obszary z dużą dokładnością. Dzięki temu, że CO2 ma mniejszą lepkość od jodu obrazowanie przy użyciu gazu jest dokładniejsze niż przy użyciu kontrastu jodowego.

TIPS - Przezcewnikowy śródwątrobowy bocznik

Podczas TIPS Angiodroid może zostać wykorzystany z powodzeniem do lokalizacji żyły wrotnej. Niska lepkość gazu w porównaniu do jodu umożliwia wyraźniejszą wizualizację żyły wrotnej i przy jednoczesnym zniwelowaniu ryzyka wystąpienia CIN.Wykrywanie przecieków wewnętrznych po EVAR
Dzięki unikalnym cechom Angiodroida i niskiej lepkości CO2 (400 razy mniejsza niż jodowe środki kontrastu) detekcja przecieków jest łatwa i bezpieczna, jeszcze bardziej wydajna w porównaniu ze standardową techniką.

Wykrywanie ostrego krwotoku jelitowego
Podczas wykrywania ostrego krwotoku jelitowego wykorzystuje się unikalne cechy CO2, który po podaniu tworzy charakterystyczne pęcherzyki ujawniające się w miejscach krwawienia. Ten szczególny sposób zachowania sprawia, że Angiodroid jest w stanie pomóc w tego typu interwencji.


Cechy

Zautomatyzowanie wtrysku CO2 sprawia, że użycie kontrastu w formie gazu jest zdecydowanie bardziej wydajne. 

Dzięki zastosowaniu czujnika ciśnienia uzyskuje się wysoką dokładność dawki gazu., oraz równomierne jego dawkowanie co pozwala wyeliminować u pacjenta ewentualne poczucie dyskomfortu, bólu podczas podawania kontrastu.

Monitor z ekranem dotykowym monitoruje parametry wtrysku w czasie rzeczywistym i pozwala na dowolną korektę zaprogramowanych parametrów aż do chwili przed samym podaniem kontrastu. 

Dołączony bezprzewodowy pilot pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem co może mieć wpływ na zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego dla personelu.
Sterylne akcesoria zapewniają wysoki poziom czystości gazu.
Szybkie automatyczne przeładowanie (15sek) dla powtórzenia wtrysku pozwala na sprawne użytkowanie urządzenia.
Angiodroid posiada certyfikat CE.

Zaletami Angiodroida są:

  • Automatyczne ustawienie iniekcji w kilka sekund
  • Precyzyjne ustwienie dawki ciśnienia wtryskiwanego gazu
  • Możliwość zdalnego kontrolowania wtrysku
  • Kalibracja ustawień poprzez dotykowy panel lub gałkowe sterowniki